ArcticStations MøstingsHusWeb. small

Tinne Zenner og Eva la Cour: Arctic Stations
29. februar - 19. april 2020

Fernisering fredag den 28. februar kl. 17-19.
Udstillingen åbnes af Regin Rønn, tidligere videnskabelig leder af Arktisk Station & Nikolaj Bøgh, formand for Kultur og Fritidsudvalget, Frederiksberg

I duo-udstillingen Arctic Stations anvender de to billedkunstnere Tinne Zenner & Eva la Cour billedkunst og film til at undersøge forholdet mellem politik og videnskab i kontekst af det geopolitiske Arktis.

Udstillingen er rodfæstet i en fælles rejse til øen Qeqertarsuaq i det vestlige Grønland, som indtil 1953 var Danmarks administrative hovedsæde for Nordgrønland. I dag er den tidligere administrationsbygning blevet til et kulturhistorisk museum, mens Københavns Universitet har overtaget forskningsstationen Arktisk Station, og Danmarks Tekniske Universitet driver øens magnetiske observatorium.

Titlen Arctic Stations henviser således til udstillingens stedsspecifikke afsæt, men også til dens rumlige organisering: Tre værkinstallationer fungerer som uafhængige kunstneriske artikulationer af det langvarige og multifacetterede researcharbejde, som ligger til grund for Zenner og la Cours samarbejde. Betragtet ikke bare som udstillingens rumlige arkitektur, men også som et slags historisk rum, tager de tre installationer, særligt ved brug af 16mm film, afsæt i visuelle registreringspraksisser indenfor botanikken, geofysikken og antropologien. Her forstås visuel registrering dog ikke som objektiv eller autentisk repræsentation, men netop som en historisk effekt; mediering af videnskabelig data forstås ikke som neutral formidling, men som billedpraksis.

Det tillader professionelle blikke, kønnede positioner, personlige anekdoter, miljø og infrastruktur at træde i forgrunden: Tinne Zenner og Eva la Cour anskuer, med andre ord, videnskabelige praksisser i Qeqertarsuaq som forsat billede på Danmarks tilstedeværelse i Grønland.
Arctic Stations er en spekulation over hvordan videnskabelige, institutionelle, industrielle og kommercielle praksisser er komplekst sammenspundne – om end videnskab ofte tales om som en isoleret størrelse.

Som en del af udstillingen afholdes et seminar med titlen The Affective Economy of Doing Data. Ønsket er at lade en håndfuld inviterede forskere og kunstneres arbejde og praksis intervenere i udstillingens afsøgning af nye perspektiver på adskillelsen mellem politik og videnskab.

Om kunstnerne:
Tinne Zenner og Eva la Cour er begge billedkunstnere med base i København.

Tinne Zenner er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016. Med afsæt i analoge filmprocesser og 3d-renderinger, bevæger hendes værker sig mellem udstillingsrummet og biografen, hvorfra de søger at visualisere lag af historie, politik og kollektiv hukommelse, aflæst og indlejret i fysiske strukturer.

Eva la Cour er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, men har også studeret visuel antropologi på Freie Universität i Berlin. Det afspejles i form af en gennemgående interesse for det trænede bliks mediering af sted-specifikke forhold - både som kunstnerisk metode og genstand for betragtning. Hun er i øjeblikket ansat på Valand Art Academy i Gøteborg som PhD kandidat i kunstnerisk forskning, med projektet The Figure of the Guide: Mediating the Arctic Terrain.

Således er duo-udstillingen Arctic Stations både et syntetisk møde mellem to individuelle praksisser og et praktisk samarbejde - og resultatet ikke repræsentativt for Zenner eller la Cour men for parallelle og sammenfaldende interesser for blandt andet arkitektoniske billedekonstruktioner, 16mm film og montage, natur-kritik og billedpolitik.

Udstillingen er støttet af:
Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Frederiksberg Kommune, Statens Værksteder for Kunst & Haki Stillads.

%MCEPASTEBIN%