Jon Erik Nyholm
17. september  - 30. oktober
2016 
Interstice

nyholmnyholm

I Jon Erik Nyholms arbejde med grafik og abstrakte naturstudier antydes horisontlinjer og organiske strukturer. Værkerne står som en undersøgelse af natur og stoflighed, tid og rum.

Udstillingens titel Interstice (da.: mellemrum) henviser bl.a. til den grafiske proces, hvor Nyholm ofte anvender samme trykplade til flere arbejder. Trykpladen afsætter spor og tilføjer nyt til det gamle: en gentagelsens forskudthed, en stoflig erindring om naturens cyklus.

Samtidig henviser titlen også til det mellemrum mellem kunstarter, hvori Nyholms værker befinder sig. De grafiske værker er ikke trykt på det gængse materiale for grafik – papiret – men derimod på lærred, der traditionelt danner baggrund for penselstrøg. Motiverne vibrerer i mellemrummet mellem landskab og abstraktion, grafik og maleri.

Jon Erik Nyholm (f. 1982) er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi med afgang i 2014. Han har udstillet internationalt såvel som nationalt på blandt andet New Shelter Plan (2015), Overgaden (2013), European Art Center, Kina (2012) og Arken (2010).

På udstillingen i Møstings Hus kunne man kunne se kunstnerens nyeste værker fra slut 2015 og 2016.

Udstillingen var støttet af Statens Kunstfond.