ArcticStations MøstingsHusWeb. small

Honeycomb Image Archiev Cladding Foto: Still fra film-installationen Honeycomb Image/Archive Cladding

Tinne Zenner og Eva la Cour: Arctic Stations
29. februar - 19. april 2020

Fernisering fredag den 28. februar kl. 17-19.
Udstillingen åbnes af Regin Rønn, tidligere videnskabelig leder af Arktisk Station & Nikolaj Bøgh, formand for Kultur og Fritidsudvalget, Frederiksberg

I duo-udstillingen Arctic Stations anvender de to billedkunstnere Tinne Zenner & Eva la Cour billedkunst og film til at undersøge forholdet mellem politik og videnskab i kontekst af det geopolitiske Arktis.

Udstillingen er rodfæstet i en fælles rejse til øen Qeqertarsuaq i det vestlige Grønland, som indtil 1953 var Danmarks administrative hovedsæde for Nordgrønland. I dag er den tidligere administrationsbygning blevet til et kulturhistorisk museum, mens Københavns Universitet har overtaget forskningsstationen Arktisk Station, og Danmarks Tekniske Universitet driver øens magnetiske observatorium.

Titlen Arctic Stations henviser således til udstillingens stedsspecifikke afsæt, men også til dens rumlige organisering: Tre værkinstallationer fungerer som uafhængige kunstneriske artikulationer af det langvarige og multifacetterede researcharbejde, som ligger til grund for Zenner og la Cours samarbejde. Betragtet ikke bare som udstillingens rumlige arkitektur, men også som et slags historisk rum, tager de tre installationer, særligt ved brug af 16mm film, afsæt i visuelle registreringspraksisser indenfor botanikken, geofysikken og antropologien. Her forstås visuel registrering dog ikke som objektiv eller autentisk repræsentation, men netop som en historisk effekt; mediering af videnskabelig data forstås ikke som neutral formidling, men som billedpraksis.

Det tillader professionelle blikke, kønnede positioner, personlige anekdoter, miljø og infrastruktur at træde i forgrunden: Tinne Zenner og Eva la Cour anskuer, med andre ord, videnskabelige praksisser i Qeqertarsuaq som forsat billede på Danmarks tilstedeværelse i Grønland.

Arctic Stations er en spekulation over hvordan videnskabelige, institutionelle, industrielle og kommercielle praksisser er komplekst sammenspundne – om end videnskab ofte tales om som en isoleret størrelse.

Som en del af udstillingen afholdes et seminar med titlen The Affective Economy of Doing Data. Ønsket er at lade en håndfuld inviterede forskere og kunstneres arbejde og praksis intervenere i udstillingens afsøgning af nye perspektiver på adskillelsen mellem politik og videnskab.

Udstillingen er støttet af:
Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Frederiksberg Kommune, Statens Værksteder for Kunst & Haki Stillads. 


Sophie Hjerl: En Suite
25. april - 21. juni 2020

På udstillingen En Suite forrykker billedkunstneren Sophie Hjerl den fysiske virkelighed ved hjælp af skulptur og virtual reality.
Gennem de to medier skabes en totalinstallation, der indbefatter de konkrete rum i Møstings Hus og et parallelunivers, der først manifesterer sig, idet man ifører sig virtual reality brillen.

I udstillingssalene præsenteres publikum for et kar, der kan minde om et badekar, men også giver associationer til en sarkofag, eller en form for kapsel som kan transportere en til og fra fjerne egne. Det er fra karet, at VR værket udspiller sig, fysisk som virtuelt. Den besøgende tages herfra med på en virtuel rejse gennem tiden, hvor Møstings Hus’ historiske rum spiller en væsentlig rolle, og hvor menneskekroppen undersøges som beholder for erindringer og oplevelser. Gennem rejsen transformeres og manipuleres publikums oplevelse af det omgivende rum. På denne måde udfordrer Sophie Hjerl forholdet mellem sted og rum - mellem ét enkelt geografisk punkt og en uendelig flade.

Sophie Hjerl er med VR-mediet interesseret i dét, hun kalder ”kroppen som bevidsthed i rum".  Ved at kombinere den besøgendes fysiske tilstedeværelse i selve skulpturen med brugen af virtual reality, bliver man på én gang en del af kunstværkets fysiske virkelighed, samtidig med at man inviteres med på en virtuel rejse, der rækker langt ud over værkets konkrete rumlighed.


J. V. Martin, kurateret af Anne Neimann Clement:
Situationisten fra Øster Tørslev
8. august - 20. september 2020

Retrospektiv udstilling bestående af maleri, collage og skulptur der udfolder historien om en i samtiden overset dansk kunstner, J. V. Martin, der bl.a. fungerede som talsmand for Situationistisk Internationale i Skandinavien. J. V. Martins færdedes op gennem 60'erne og 70'erne blandt kultureliten i Paris og var i 1968 en del af Ungdomsoprøret.
I forbindelse med udstillingen i Møstings Hus er det ønsket at der kan udvikles et varieret formidlingsmateriale, der vil være med til at udfolde konteksten for udstillingens værker. Hør Radio24syvs dokumentar om J.V. Martin her


Al Masson: On Closing Up
26. september - 8. november 2020

Al Masson: On Closing Up
26. september - 8. november 2020
På udstillingen On Closing Up udfoldes fortællingen om en udfordret kunstner, der udfoldede sit liv og værk i Møsting Hus & på Frederiksberg i slutningen af det 19. århundrede.
Udstillingen er mixed media, bestående af bl.a. maleri, keramik og forskellige installatoriske elementer, der er medskabende for fortællingen om et eksistentielt udfordret kunstnerindivid, der grundet sin seksuelle orientering testede datidens normer og konventioner.


Jóhan Martin Christiansen og Hansina Iversen: Speaking in Tounges
14. november - 20. december 2020

Med udgangspunkt i hvert sit kunstneriske udtryk og materiale, hhv. maleri og skulptur, vil billedkunstnerne Jóhan Martin Christiansen og Hansina Iversen udfordre hver deres respektive praksis i en fælles værkskabelse til udstillingen i Møstings Hus.

Således er mødet, og den dialog dette forudsætter udstillingens omdrejningspunkt og rejser ganske følsomme, men også kritiske spørgsmål til, hvordan vi håndterer mødet og samtalen i mere kropslig, kulturel og samfundsmæssig forstand. Selve værkskabelsen tager derfor form af en undersøgelse af muligheder og begrænsninger i et konkret samarbejde, samt en udforskning af skæringspunktet mellem maleri og skulptur, fladen og det rumlige. Flere af værkerne produceres inden udstillingsperioden, men vil først tage endeligt form i de intime udstillingsrum , hvor den fælles værksskabelse ender som én samlet totalinstallation.

%MCEPASTEBIN%