Header LH

Kristoffer Ørum: Putin’s Nose

9. november – 15. december 2019
I dag omdannes ansigter til punkter i et koordinatsystem på sociale medier som Facebook, og ud fra disse koordinater klassificeres vi som terrorister, forbrugere af en vis type eller irrelevante.

I Kristoffer Ørums soloudstilling ”Putin’s Nose” kaster et mønstergenkendelses-program et paranoid-kritisk blik på udstillingens besøgende. Frem for at genkende ansigter, er det trænet til udelukkende at genkende næser eller rødbede-lignende mønstre. Når systemet genkender noget, tager det et billede og deler det i Møstings Hus’ digitale kontekst. Putin’s Nose er et flerårigt kunstprojekt, der søger at vende overvågningssystemernes forsimplede identitetskategorier og værktøjer mod dem selv, for at genoverveje forholdet mellem national identitet, mad, krop og overvågning.

Yvette Brackman, Robert Gassner og Hannah Heilmann:Arkadisk Frederiksberg

11. januar - 23. februar 2020 
Udstillingen Arkadisk Frederiksberg af billedkunstnerne Yvette Brackman, Hannah Heilmann, og arkitekt Robert Gassner vil have karakter af en række rumlige interventioner i Møstings Hus, og et program af talks, screeninger og performances, der tilsammen udgør et fælles værk.

Kunstnerne ønsker at skabe stedsspecifikke værker i, og omkring Møstings Hus, der indrammer og aktualiserer husets rumlige træk. Igennem forskellige rumlige greb vil kunstnerne skabe en usædvanlig ramme omkring foredrag, debatter, formidlingstiltag og performative indslag. De rumlige interventioner omhandler begrebet fællesskab behandler og behandler tematiske komplekser vedrørende fritid og arbejde, det offentlige og det private samt det politiske i det hjemlige. Den aktuelle, rumlige og ’tingslige’ relevans ville blive diskuteret ift. aktuelle kulturelle og samfundsmæssige fænomener, som fx øko bourgeoisi, Ny Biedermeier og New Nordic.

Kunstnerne ønsker at samarbejde med lokale aktører fra Frederiksberg, samt relevante forskningsenheder inden for arkitektur, historie og kunst.
Som udgangspunkt har de rumlige og organisatoriske indgreb den fællesnævner, at de vender om på husets brugsmåder, og åbner sprækker til diskussion og refleksion omkring brud med konventioner og praksisformer.

Tinne Zenner og Eva la Cour: Arctic Stations

29. februar - 19. april 2020
De to billedkunstnere Tinne Zenner og Eva la Cour bruger på deres duo-udstilling billedkunst og film til at undersøge forholdet mellem politik og videnskab i kontekst af det geopolitiske Arktis.

De montager, projektioner og installationer, der vises på udstillingen, er baseret på fælles samtaler, undersøgelser og filmoptagelser i det nordvestlige Grønland. Politik og videnskab er størrelser, der historisk set blevet holdt nøje adskilt, men med anekdotiske, associative og selv-refleksive tilgange søger Arctic Stations nye perspektiver på denne adskillelse.

 

Sophie Hjerl: En Suite

25. april - 21. juni 2020
På udstillingen "En Suite" vil billedkunstneren Sophie Hjerl arbejde med rumlige forskydninger gennem medier som Virtual Reality, skulptur, foto og installation.

Udgangspunktet for udstillingen er Frederiksberg og Møstings Hus' historie, med nedslag i forskellige tidsperioder og fortællinger om bl.a. forlystelsesliv, lystgårde og landsteder, men også gennem fortællinger af mere privat karakter fra kunstnerens egen opvækst på Frederiksberg. Udstillingens helt centrale værk benytter Virtual Reality. Placeret liggende i et badekar vil publikum tages med på en rejse gennem tiden og opleve en transformation og manipulation af det omgivende rum og omgivelserne, hvor VR mediet med dets 3-dimensionelle og rumlige gengivelse kan centrere, og i dette tilfælde nærmest cementere, beskueren inde i selve værket.

 

J. V. Martin, kurateret af Anne Neimann Clement:
Situationisten fra Øster Tørslev

8. august - 20. september 2020
Retrospektiv udstilling bestående af maleri, collage og skulptur der udfolder historien om en i samtiden overset dansk kunstner, J. V. Martin, der nød stor anerkendelse på den europæiske kunstscene.

J. V. Martin fungerede bl.a. som talsmand for Situationistisk Internationale i Skandinavien. J. V. Martins færdedes op gennem 60'erne og 70'erne blandt kultureliten i Paris og var i 1968 en del af Ungdomsoprøret.
I forbindelse med udstillingen i Møstings Hus udvikles et varieret formidlingsmateriale, der vil være med til at udfolde konteksten for udstillingens værker. Hovedsageligt gennem auditiv formidlingen udvides fortællingen om J. V. Martin gennem interviews med bl.a. samarbejdspartneren i det situationistiske projekt, digteren Peter Laugesen.
Udstillingen er kurateret af C.M. Anne Neimann.

Al Masson: On Closing Up

26. september - 8. november 2020
På udstillingen ON CLOSING UP iscenesætter kunstneren Al Masson en fiktiv fortælling om en i datiden udfordret kunstner, der udfoldede sit liv og værk i Møsting Hus & Frederiksberg i slutningen af det 19. århundrede.

Udstillingen er mixed media, bestående af bl.a. maleri, keramik og forskellige installatoriske elementer, der er medskabende for fortællingen om et eksistentielt udfordret kunstnerindivid, der grundet sin seksuelle orientering testede datidens normer og konventioner. Udstillingens konstruerede spændingsfelt mellem fiktion og virkelighed vil udfordre publikum, der lades tvivlende i mødet med en konstrueret fortælling og historiske fakta.

Jóhan Martin Christiansen og Hansina Iversen: Speaking in Tounges

14. november - 20. december 2020
Med udgangspunkt i hvert sit kunstneriske udtryk og materiale, hhv. maleri og skulptur, vil billedkunstnerne Jóhan Martin Christiansen og Hansina Iversen udfordre hver deres respektive praksis i en fælles værkskabelse til udstillingen i Møstings Hus.

Således er mødet, og den dialog dette forudsætter udstillingens omdrejningspunkt og rejser ganske følsomme, men også kritiske spørgsmål til, hvordan vi håndterer mødet og samtalen i mere kropslig, kulturel og samfundsmæssig forstand. Selve værkskabelsen tager derfor form af en undersøgelse af muligheder og begrænsninger i et konkret samarbejde, samt en udforskning af skæringspunktet mellem maleri og skulptur, fladen og det rumlige. Flere af værkerne produceres inden udstillingsperioden, men vil først tage endeligt form i de intime udstillingsrum , hvor den fælles værksskabelse ender som én samlet totalinstallation.

%MCEPASTEBIN%