MH trappe

Maria Finn: Careless Nature

10. august – 22. september 2019
Maria Finns soloudstilling “Careless Nature” viser video, fotografi og tegning, som tager udgangspunkt i to ødegrunde, der er groet til uden indblanding. Det drejer sig om Beauvais-grunden på Østerbro, København samt Ellstorp-grunden i Malmö. Grundene har udviklet sig uden et egentligt program og levn fra byen er blevet blandet med en varieret vegetation. På den måde udgør de to grunde en form for frirum i byen.


Louise Haugaard Jørgensen: Den Demente Konge
28. september – 3. november
Menneskeheden er årsag til mange fænomener, hvis indre mekanik og efterfølgende konsekvenser vi ikke altid forstår, som f.eks. aktiemarkedet, hvis virkelighed vi alle lever i men ikke evner at forudse. Som demente konger bevæger vi os mod en fremtid hvor vores verden rystes af ny teknologi, kunstig intelligens og konsekvenserne af forrige århundreders imperialisme. På udstillingen i Møstings Hus vil billedkunstneren Louise Haugaard Jørgensen vise en række værker, som fabulerer over denne demens: Aluminiumsskulpturer med underlige gevækster, fotos fra turistparadiset Puerto Rico de Gran Canaria og en installation med mere en 200 kasserede håndklæder.

En central del af udstillingen bliver desuden et todelt performanceværk henholdsvis opført i Møstings Hus og i Christian IV's Børsbygning. Performanceværket har form af en forstyrret performance lecture, der på forskellig vis billedliggør magtens arkitektur.


Kristoffer Ørum: Putin’s Nose
9. november – 15. december 2019
I dag omdannes ansigter til punkter i et koordinatsystem på sociale medier som Facebook, og ud fra disse koordinater klassificeres vi som terrorister, forbrugere af en vis type eller irrelevante.

I Kristoffer Ørums soloudstilling ”Putin’s Nose” kaster et mønstergenkendelses-program et paranoid-kritisk blik på udstillingens besøgende. Frem for at genkende ansigter, er det trænet til udelukkende at genkende næser eller rødbede-lignende mønstre. Når systemet genkender noget, tager det et billede og deler det i Møstings Hus’ digitale kontekst. Putin’s Nose er et flerårigt kunstprojekt, der søger at vende overvågningssystemernes forsimplede identitetskategorier og værktøjer mod dem selv, for at genoverveje forholdet mellem national identitet, mad, krop og overvågning.

 

 
%MCEPASTEBIN%