illustration ART POND09.02.2021 Header

ART POND

Ansøgningsfristen for Open Call på kunstfprojektet ART POND var d. 11. januar 2021. Invitationen kan læses nedenfor. 

Udover ART POND inviterer Møstings Hus professionelle kunstnere til at søge om en udstillingsperiode til Møstings Hus' første sal. 
Næste deadline er d. 2. april 2021. Læs mere her: Ansøg om udstilling

 

Vinderen af vores open call til kunstprojektet ART POND er fundet 

Frederiksbergmuseerne har modtaget mange kvalificerede bud på mulige kunstprojekter til Andebakkesøen, der er blevet bedømt af en bredt sammensat jury bestående af fagpersoner indenfor byudvikling, social og sundhedsområdet samt kunstfaglige medarbejdere fra Frederiksbergmuseerne.

Vinderprojektet Natlys er skabt af landskabsarkitekt MDL, Signe Moos og tegnestuen MOOS LAND-SKABER.

Omdrejningspunktet for NATLYS er den citrongule blomst af samme navn, der i sommermånederne hver aften folder sine blomster ud i et eventyrligt sceneri, hvor man kan opleve planterne bevæge sig.

Andebakkesøen bliver scenen for værket, hvor flydende korkøer med meterhøje natlys illumineres i en sart citrongul lyssætning.

Med værket sættes rammerne for en kunstnerisk oplevelse, der med naturens elementer som byggesten vil skabe en poetisk synergi mellem rum, funktion og oplevelse.

Projektet realiseres med støtte fra Frederiksberg Fonden og Beckett-fonden.


Open Call på kunstprojekt
- i og omkring søen foran Møstings Hus

Professionelt arbejdende kunstnere inviteres til at byde ind på et visionært kunstprojekt tænkt specifikt til søen foran Møstings Hus.

Med projektet ART POND bliver søen foran Møstings Hus og evt. pladsen omkring omdannet til en midlertidig udstillingsplatform. Ved at rykke kulturen udenfor de vante rammer præsenteres en bredere skare for samtidskunst og dens nytænkende bud på ændrede tankemønstre, synsvinkler og involverende samværsformer.

Med et nyt udendørs kunstprojekt ART POND ønsker Frederiksbergmuseerne at bruge Andebakkesøen foran Møstings Hus til skabelsen af et fælles og levende byrum, hvor nyskabende kunstoplevelser kan udfoldes som markante fysiske manifestationer, der kan skabe grobund for nye former for sociale fællesskaber.

Et væsentligt kriterie ift. konkurrencen er, at værket er beskuerinddragende og rummer en social dimension. Som en del af værket skal der derfor udvikles en række formidlingsaktiviteter.
I ansøgningen skal det anskueliggøres, hvordan værket kan tilvejebringe en ramme for mødet mellem mennesker, da der i løbet af udstillingsperioden vil være et publikumsprogram i tæt forbindelse og dialog med værket.
Ansøgningen skal indeholde en skitsering af dette publikumsprogram, som først tilrettelægges endeligt efter, at vinderprojektet er udvalgt, i tæt samarbejde med Frederiksbergmuseerne.

Budget

 • Kunstnerhonoraret til vinderprojektet er 50.000 kr. Honoraret skal dække kunstnerens arbejde med at forberede og etablere værket, herunder møder. Honoraret udbetales umiddelbart inden indvielse af værket.
 • Der er afsat midler til materialeudgifter på op til 60.000 kr. Denne post skal også dække evt. transport ifm. installation.
 • Eftersom projektet skal kunne opleves hele døgnet rundt, skal lyssætning indtænkes, og der er derfor afsat yderligere 15.000 kr. til dette.
 • Installationshonoraret er på 20.000 kr. og skal dække løn til kunstneren selv ifm. installation eller assistance til samme v. ekstern.
 • Publikumsprogrammet afvikles med et særskilt budget og vil dække honorar og materialer ifm. artist talks, performance, workshops, undervisning, o. lign.
 • Frederiksbergmuseerne dækker udgifter til forsikring, PR samt nedtagning.

Tidsplan

 • Udskrivning af Open Call: oktober 2020
 • Ansøgningsfrist: 11. januar 2021
 • Udpegning af vinderprojekt. 12. februar 2021
 • Opbygning af vinderprojekt på Andebakkesøen: april 2021
 • Åbning af vinderprojekt og start på formidlingsprogram: maj 2021
 • Afslutning / afvikling: oktober 2021

Vilkår for deltagelse

 • Kun vinderprojektet honoreres
 • Kunstnere som deltager i konkurrencen har ophavsretten til det indsendte forslag

Krav til ansøgning

Ønsker du at ansøge med et udstillingsprojekt til open call på søen, skal du udfylde ansøgningsskema og følgende bilag: (OBS ansøgningen skal sendes som en samlet pdf-fil)

Ansøgningen må gerne være i rå skitse form, men skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse – en kort og klar beskrivelse af den overordnede idé bag projektet, inkl. skitsering af et publikumsprogram (max 2.500 anslag)
 • Kort tekst om ansøgers praksis generelt, artist statement og/eller lign.
 • Ansøgers CV, kortfattet (ved gruppeudstillinger skal samtlige kunstneres CV vedlægges)
 • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter (ved gruppeudstillinger skal der vedlægges billeddokumentation af samtlige kunstneres arbejder) 

Møstings Hus forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående krav.

Ansøgningen sendes via mail til:  

Vinderen udpeges af en jury bestående af fagpersoner indenfor byudvikling, social og sundhedsområdet samt kunstfaglige medarbejdere fra Frederiksbergmuseerne.

Bemærk 
Den elektroniske ansøgning skal være udformet som en sammenhængende pdf eller en sammenhængende Powerpoint-præsentation.
Ansøgningen må max. fylde 10 sider inkl. CV og billedmateriale.

Klik her for at hente ansøgningsskema

Projektet realiseres med støtte fra Frederiksberg Fonden og Beckett-fonden

For spørgsmål vedr. ansøgningsprocedure og projekt kontakt udstillingsinspektør Sille Brethvad
M:
T: 30738030