Slider

Storm P. Museet og Bakkehuset danner sammen med Cisternerne og Møstings Hus den selvejende institution Frederiksbergmuseerne. 

Med kun 10 minutters afstand mellem husene og med det fælles naboskab med Frederiksberg Have og Søndermarken kan en gåtur i parkerne nemt kombineres med et besøg på flere af museerne på samme dag. 

Mission
Med Frederiksbergmuseerne ønsker vi at skabe et lokalt forankret kunst- og kulturhistorisk museum, med et nationalt og ikke mindst globalt udsyn. Det samlede museum skal bevare, udvikle og formidle kunsten og kulturarven. Det er vores ambition, at museets fagligheder og store viden sættes i spil som videnscenter og læringsmiljø, og vi på forskellig vis bidrager i samfundsdebatten, giver inspiration til livslang læring hos den enkelte og kan bidrage til borgernes kulturelle identitet.

Vi ønsker med fusionen at blive rigtig gode til at være i dialog med borgere, virksomheder, videns- og kulturinstitutioner og med museets mangefacetterede aktiviteter kunne indgå i en bred vifte af givende relationer. Det omfatter naturligvis et aktivt samarbejde med andre kulturinstitutioner på Frederiksberg, men også at udnytte potentialet i kultursamarbejder på tværs af Hovedstadsregionen. I forlængelse heraf ønsker museet naturligvis at spille en afgørende rolle i at udvikle Frederiksberg som destination for Frederiksbergborgerne og byens gæster.

Selvejende institution
Frederiksbergmuseerne er etableret som en selvejende institution med en fælles bestyrelse. Museet består af en statsanerkendt del, som udgøres af Storm P. Museet og Bakkehuset, og en åben del som består af de to udstillingssteder, Møstings Hus og Cisternerne. Museet får tilskud fra både staten og Frederiksberg Kommune.