ANSØG OM UDSTILLING
I MØSTINGS HUS

Ina Mance

Møstings Hus fungerer først og fremmest som en platform for dansk samtidskunst. Derudover vises enkelte udstillinger af retrospektiv karakter.

Open Call 2020 er aflyst grundet væsentlige ændringer af de fysiske rammer i stueetagen og på 1. salen i Møstings Hus, hvorfor huset vil være lukket en længere periode.

I Møstings Hus udstiller professionelle kunstnere, der enten har en kunstnerisk uddannelse eller dokumenteret erfaring med et professionelt arbejde med billedkunsten. Ud fra dette kriterium vurderer vores udstillingsforum, hvorvidt ansøgerne vil kunne lave en markant og vedkommende udstilling i huset.

Udstillingsjuryen består af det kunstfaglige personale i Møstings Hus samt de tre billedkunstnere Kristian Poulsen, Mette Kit Jensen og Jens Axel Beck udpeget af hhv. UKK, BKF og Akademiraadet.

Vilkår
Udstillingsperioden er på 5-6 uger. Derudover har man fire dage til udstillingsopbygning.
Kunstneren kan få assistance i forbindelse med ophængning af udstillingen. Dog er kunstneren alene ansvarlig for udstillingen, for - og efterarbejde inkluderet. Den udstillende skal bl.a. selv sørge for fuldstændig oprydning og klargøring af udstillingslokalet efter afsluttet udstilling, hvilket alle ansøgere skal være fuldt indforstået med.

Møstings Hus varetager pasning af udstillingerne tirsdag til fredag. Kunstnere/kuratorer passer selv udstillingen i weekenden og på helligdage.

Møstings Hus har ikke mulighed for at betale transport, medfinansiere produktion af kunstværker eller andre udgifter i forbindelse med udstillingen.

Alle udstillende kunstnere indgår en skriftlig aftale med Møstings Hus, hvor retningslinjerne for udstillingen udførligt beskrives.

Udstillingsrum
Vægge: Pudsede hvide
Gulve: Stengulv
Særligt værktøj skal kunstneren selv medbringe.


Krav til udstillingsansøgninger
Ønsker du at ansøge om en udstillingsperiode i Møstings Hus, skal du udfylde et ansøgningsskema og følgende bilag (OBS ansøgningen sendes som en samlet pdf-fil):

- Projektbeskrivelse – som kort og klart beskriver den overordnede idé bag udstillingen
- Kort tekst om ansøgers praksis generelt; artist statement eller lign.
- Ansøgers CV, kortfattet (ved gruppeudstillinger skal samtlige kunstneres CV vedlægges)
- Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter (ved gruppeudstillinger skal der vedlægges billeddokumentation af samtlige kunstneres arbejder)
- Evt. frankeret og adresseret returemballage

Møstings Hus forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående krav.


Ansøgningen sendes via mail til:

Bemærk:
Den elektroniske ansøgning skal være udformet som en sammenhængede pdf eller en sammenhængende Powerpoint-præsentation.

Alternativt kan ansøgningen sendes pr. post til:

Møstings Hus
Andebakkesti 5
2000 Frederiksberg
Mrk.: ANSØGNING

Bemærk:
Ansøgningen må max. fylde 10 sider inkl. CV og billedmateriale
og skal kunne være i en A4 boble-plast-kuvert.

Klik her for at hente ansøgningsskema