Christina Capetillo: "Antroposcenisk arkiv"
23. september – 5. november 2017

På soloudstillingen Antroposcenisk Arkiv har fotograf Christina Capetillo samlet en serie af sine fotografier af landskaber og steder kendetegnede af menneskelige indgreb og forandringer.

Begrebet 'antropocæn' henviser til en tilstand, hvor forholdet mellem natur og kultur er funda-mentalt forandret og menneskets aftryk er større end naturgrundlaget.

Udstillingens godt 30 billeder fokuserer på steder i samtidslandskabet, der har karakter af hvide pletter på landkortet, dvs. steder der traditionelt ikke medtages i vores opgørelser over natur eller kultur. Capetillo er fascineret af menneskets såvel monumentale aftryk som anonyme transformationer og insisterer på motiver, der bryder med den gældende norm for skønhed og landskabelig autenticitet: dæmninger, regnvandsbassiner, grusdepoter og støjvolde møder ja-panske post-tsunami jordanlæg, stenskredsikringer og branddamme.

Kunstneren fortæller: ”Samtidslandskabet, forstået som en altdominerende kulturtilstand, er blevet mit undersøgelsesfelt og jeg er blandt andet optaget af at skildre et af de seneste udvik-lingsstadier - det nye landskab, der opstår når vi forhøjer dæmninger og opfører nye diger og volde for at beskytte os mod naturens kræfter. Men i kampen mod havstigninger mister land-skabet sin horisont. Oplevelsen af frihed er koblet til horisonten, så hvordan vil dette nye land-skab forandre os? Vil vores samfund fortsætte med, sådan som vi har set det i den seneste tid, at lukke sig om sig selv og danne øer i en ellers sammenhængende natur?”

Capetillo viser med sit fotografiske arkiv, hvordan naturen går fra at være land til landskab gennem billeddannelsen, og hvordan dette landskab har magten til at forme os og forståelsen af vores omgivelser.


Leonard Forslund: KOSMOS
5. august – 17. september 2017


Fernisering fredag d. 4. august 2017. Udstillingen åbnes af viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Morten Jung.

Leonard Forslund har gennem en lang årrække arbejdet overbevisende og eksperimente-rende med malerier, der med udgangspunkt i fotografiets figurative elementer, er mundet ud i spaltede og forførende landskaber.

På sin soloudstilling i Møstings Hus præsenterer kunstneren en række helt nye værker. I den serie af malerier har Forslund taget skridtet videre mod en dobbelt rumlighed, en abstrakti-on i det figurative, der tager udgangspunkt i det, han kalder den hverdagsagtige kosmologi.  Det er de tilsyneladende irrelevante motiver; mellemrummet og dét, der normalt er uden for fokus, som Forslund gør til sit hovedmotiv, og gennem hans bearbejdning får det tilsynela-dende irrelevante og ufokuserede en kunstnerisk, æstetisk værdi.

Foruden malerierne vil udstillingen bestå af boginstallationen VÄDERSTRECK (verdenshjør-ner), hvor der vises fire tykke, håndbundne artist books, samt en videoprojektion i udstillin-gens sidste rum. Bogen er ligesom filmen, teatret og musikken knyttet til et særligt tidsforløb, et eget tidsrum, hvorimod maleriet flyder på tidens overflade – statisk i sig selv, men synlig i tidens uophørlige forløb. I de udstillede bøger arbejder Forslund videre med tematikkerne fra malerierne, men bogmediet tillader til forskel fra det statiske maleri, at en fortælling kan folde sig ud mellem hænderne på den besøgende. Motiverne forskydes og forandres fra op-slag til opslag og skaber nye sammenhænge og tidsrum. Et mikrokosmos i udstillingens stør-re KOSMOS.

Leonard Forslund er født i Sverige i 1959 og bor og arbejder i København.
Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1988. Af tidligere udstillinger kan nævnes: TESE. Danske samtidskunstner i dialog med reformationen, Rundetaarn, København m. fl.(2017), DRÖMSPLITTER, Galerie Mikael Andersen, København (2014), SKOG AV GLAS, Kunsthallen Brandts, Odense (2012), Kunsthal Brænderigården, Viborg (2011) og, Artist Books, Central Booking Gallery, New York (2009). Forslund er bl.a. repræsenteret i følgende offentlige samlinger: Moderna Museet, Stockholm, SE, Statens Museum for Kunst, København, DK, Ny Carlsbergfondet, København, DK, Aros, Aarhus, DK, KIASMA, Museum of Contempo-rary Art, Helsinki, FI, Magasin 3, Stockholm, SE.

 

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag-søndag 11-16
Fri entré

UDSTILLINGER GENVEJE ÅBNINGSTIDER FLERE OPLEVELSER KONTAKT FØLG OS
Kommende                 
Presse                        
Foto og Film
Nyhedsbrev
Tirsdag-søndag 11-16
                         
Frederiksbergmuseerne
Museumsruten
Læs om fællesbillet
Andebakkesti 5, 2000 Frb +45 69 13 80 90
info@moestingshus.dk
facebook icon Instagram Logo QualiT Reviews